Transportera avläggare och bisamhällen

Det första du ska kontrollera när du tänker transportera avläggare eller bisamhällen över en församlingsgräns är att de måste vara inspekterade och ha ett flytt-tillstånd från bitillsyningsmannen. Syftet är att minimera smittspridningen mellan olika delar av landet. Läs mer hos Jordbruksverket.

Ventilation

Visst kan bin frysa ihjäl, men den största risken vid flytt av avläggare och bisamhällen är att bina blir överhettade. Det kan drabba bina direkt, men hög temperatur kan också leda till kakras, dvs att vaxkakorna blir mjuka och kollapsar. Därför är det viktigt att alla transportlådor är väl ventilerade. De måste förstås vara tillslutna, så att inte bina rymmer, men nät i både topp och botten är att föredra. Luftkonditionering är definitivt ingen nackdel.

Mekanisk stabilitet

Allting i en bil skakar och kränger, nästan oavsett hur du kör. Därför måste du tänka på hur det ser ut inuti kupan. Se till att ramarna hålls på plats och inte kan åka omkring. Använd skumgummi, eller någon annan stoppning för att hindra ramarna att röra sig, om det behövs, men se i övrigt till att inte blockera biutrymmet.

Det kraftigaste accelerationerna uppstår i längsled, normalt vid inbromsning, så det är bra om du ser till att ramarna också står i längsled. Ramarna hjälper till att hålla ihop vaxkakorna. Värre är det med topplistkupor, där ingenting hjälper vaxet att hålla ihop. Transport av topplistkupor kan du läsa mer om hos Småbruk.

Givetvis måste alla kupdelar hållas ihop. Om en låda eller ett tak börjar glida har du strax hela bilen full av bin och det är ju knappast någon önskvärd situation. För träkupor finns speciella klammer du kan slå i mellan kupdelarna. Annars är spännband en bra universalmetod som fungerar för de flesta kupmaterial.

Tidpunkt

Om du vill få med dig alla bisamhällets invånare måste du vänta till kvällen innan du stänger kupan för transport. Det vanligaste är därför att bin transporteras kvällstid, men förutsatt att du har stängt kupan på kvällen eller natten går det att vänta. Så länge bina har tillräcklig ventilation och tillgång till mat och vatten överlever de att vara instängda i flera dagar, även om de förstås föredrar att flyga. Transportera dina bin så snabbt som det är säkert och praktiskt möjligt.