Annonsvillkor

Senast uppdaterade 2016-03-02

Dessa villkor gäller utöver våra allmänna användarvillkor, för dig som annonserar hos oss.

Avläggare.se är en annons- och handelsplats för avläggare, bisamhällen, paketbin och bidrottningar. Vi välkomnar såväl privatpersoner som professionella biodlare att annonsera och ta del av utbudet.

Avläggare.se drivs av Bisamhället i Glommen AB, organisationsnummer 559032-8596.

Som säljare kan du välja att annonsera hos oss. Det innebär att din annons blir tillgänglig för alla och envar att hitta och ta del av, inklusive positioneringsdata innefattande GPS-koordinater och adress för angiven leveransplats.

Avgifter och betalningsansvar

Som säljare betalar du i allmänhet en annonsavgift, per annons, och en förmedlingsavgift, per förmedlad affär. Om annonsavgift betalats avräknas förmedlingsavgifter från denna.  När hela annonsavgiften förbrukats kommer överskjutande förmedlingsavgifter att faktureras säljaren, med betalningsvillkor 15 dagar netto.

Säljaren kan begränsa sitt betalningsansvar genom att sätta ett lagersaldo på sin annons, som innebär en begränsning av hur många köp som förmedlas

Genom att registrera en annons och godkänna dessa villkor åtar sig säljaren betalningsansvar för alla annons- och förmedlingsavgifter som följer av dessa villkor

Priser

För varje annons debiteras en annonsavgift på 62,50 kronor, inklusive moms. Förmedlingsavgifter räknas av från annonsavgiften tills denna är helt förbrukad, varefter de faktureras säljaren. I vissa fall debiteras ingen annonsavgift och förmedlingsavgifter faktureras från första kronan.

Förmedlingsavgiften är 62,50 kronor, inklusive moms, per styck, för avläggare, samhällen och paketbin.

Förmedlingsavgiften är 12,50 kronor, inklusive moms, per styck, för drottningar.

Annonsers giltighetstid

Säljaren väljer själv sista beställningsdatum, som blir sista visningsdag för annonsen.

Alla annonser, oavsett angivet utgångsdatum, upphör att gälla och raderas 1 oktober varje år.

Utebliven affär på grund av säljaren

Om en affär, förmedlad genom oss, uteblir på grund av säljaren, utgår normalt ingen ersättning.

Säljaren är skyldig att meddela oss, så fort som möjligt, om dennes leveransförmåga upphör eller påverkas negativt. Betalningsskyldighet för förmedlade affärer upphör först när säljarens meddelande om detta nått oss.

Utebliven affär på grund av köparen

Om en affär, förmedlad genom oss, uteblir på grund av att köparen drar sig ur har säljaren rätt att få kreditering av förmedlingsavgiften för affären, förutsatt att säljaren kan visa skriftligen att köparen dragit sig ur affären.

I normalfallet innebär det att köparen meddelar avläggare.se skriftligen att denne ångrar köpet. Säljaren kan också vidarebefordra sådant meddelande till oss.

Säljarens betalningsansvar upphör först efter att vi mottagit denna information och bekräftat att köpet är hävt.

Ansvarsbegräsning

Avläggare.se tillhandahåller sin tjänst i befintligt skick och ger inga garantier gällande felfrihet, funktion eller tillgänglighet.

Avläggare.se och Bisamhället i Glommen AB ansvarar inte för följdskador som beror, direkt eller indirekt, på fel och brister i våra tjänster.

I inget fall ska vår skadeståndsskyldighet överstiga de av annonsören inbetalade avgifterna under innevarande kalenderår.

Om avläggare.se

Avläggare.se drivs av:
Bisamhället i Glommen AB
Org-nr: 559032-8596
Vi är godkända för F-skatt