Användarvillkor

Senast uppdaterade 2016-03-02

Avläggare.se är en annons- och handelsplats för avläggare, bisamhällen, paketbin och bidrottningar. Vi välkomnar såväl privatpersoner som professionella biodlare att annonsera och ta del av utbudet.

Avläggare.se är en ren förmedlingstjänst, som finansieras av avgifter från annonsörerna. Vi sammanför köpare och säljare och förmedlar intresseanmälningar och beställningar, men säljer inga bin.

En beställning som görs via avläggare.se är ett avtal mellan köparen och säljaren, där säljaren förbinder sig att leverera i enlighet med annonsen och köparen åtar sig att köpa och betala beställt antal.

Angivna priser

Angivna priser är, om inget annat anges, fritt säljarens leveransadress, dvs du får själv ombesörja och betala för frakten.

I normalfallet betyder det att du måste hämta dina avläggare, samhällen eller paketbin på plats hos säljaren. Drottningar kan i allmänhet skickas per post, men du får räkna med att betala fraktkostnaden.

Transportemballage

Avläggare levereras på ramar, i angivet format. Det är upp till dig som köpare att se till att ha lådor i rätt format, att flytta över och transportera ramarna i. I vissa fall tillhandahåller säljaren transportlådor som du som köpare i så fall förväntas återlämna på egen bekostnad.

Paketbin levereras, om ingenting annat anges, i återanvändbara lådor, som du som köpare förväntas återlämna, på egen bekostnad. Andra arrangemang kan förekomma. Det är upp till dig som köpare att kontrollera vad som gäller och eventuellt göra upp om andra arrangemang.

Flytt-tillstånd

Säljaren ansvarar för att de avläggare, samhällen, paketbin och drottningar som säljs har flytt-tillstånd, när detta krävs. Flytt-tillstånd utfärdas av bitillsynsmanen efter besiktning.

Smittzoner

Köparen ansvarar för att kontrollera att bin får flyttas från säljarens leveransadress till den tänkta uppställningsplatsen.

Ångerrätt

I enlighet med distansavtalslagen har en privatperson som köper varor och tjänster på distans av en näringsidkare rätt att ångra affären, inom viss tid från leveranstidpunkten. För levande bin upphör ångerrätten i praktiken i och med att varorna lämnar säljaren, eftersom det rör sig om levande djur.

Om du vill utnyttja ångerrätten är det viktigt att du meddelar oss och säljaren så snart som möjligt.

Tvistlösning

Avläggare.se åtar sig inte att lösa tvister mellan köpare och säljare. Uppstår tvist är vi behjälpliga i den mån vi har möjlighet, men i slutändan är det upp till köparen och säljaren att komma överens.

Missbruk

Missbruk av våra tjänster kan leda till avstängning eller begränsning av vissa funktioner.

Om behandling av personuppgifter

De personuppgifter du anger i samband med beställning, intresseanmälan eller i andra sammanhang på avläggare.se lagras elektroniskt och används i den utsträckning som behövs för att fullgöra vår funktion som affärsförmedlare. När en intresseanmälan eller beställning görs låter vi köparen och säljaren ta del av varandras kontaktuppgifter. Utöver detta lämnas inga uppgifter vidare till tredje part.

Du kan när som helst begära att dina personuppgifter ska raderas, genom att meddela oss via kontaktformuläret.

Om avläggare.se

Avläggare.se drivs av:
Bisamhället i Glommen AB
Org-nr: 559032-8596
Vi är godkända för F-skatt