Ger avläggare eller paketbin skörd första året?

Det korta svaret är nej.

Det finns undantag, men den stora majoriteten av alla avläggare som säljs tillverkas strax före försäljning och har ingen möjlighet att bygga upp något honungsförråd att tala om. De är fullt upptagna med att bygga upp sig själva, inför den kommande vintern.

En avläggare eller ett bipaket är i praktiken en svärm. Den är skapad av biodlaren snarare än av bina själv, men på alla andra sätt är det precis som om drottningen hade tagit med sig några tusen bin för att bygga upp ett nytt samhälle någonstans.

En avläggare eller ett bipaket är därför av naturliga skäl ett svagt samhälle som måste bygga upp sig, alltså öka mängden bin, för att klara den kommande vintern. Naturligtvis måste de även bygga honungsförråd för att klara vintern, men det är inga stora mängder vi talar om och frågan är om det inte är bättre att lämna denna honung än att skörda den och ersätta med socker.

Undantaget är övervintrade avläggare, som skapades och fick bygga upp sig under föregående säsong. När de tagit sig igenom vintern finns all möjlighet för dem att bygga upp samhället under våren och ge en rejäl skörd under året.

Det är därför övervintrade avläggare i allmänhet kostar mer och kan levereras tidigare. De finns redan, kan bygga upp sig under tidig vår och ger förmodligen god skörd direkt. De är helt enkelt värda mer pengar.

Just nu har vi ingen egen kategori för övervintrade avläggare. Det framgår istället av annonstexten om det är så. Vi har däremot en kategori för bisamhällen. I praktiken är det samma sak, men i allmänhet med ännu bättre förutsättningar att ge god skörd redan första året, eftersom ett samhälle tenderar att vara ännu starkare än en övervintrad avläggare.